Garantie en Crash Replacement

Garantie

Omvang van de garantie

Veloce garandeert dat haar producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee jaar (drie jaar met registratie) vanaf de oorspronkelijke aankoop. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en is niet overdraagbaar. Claims onder deze garantie moeten worden ingediend via velocebikewheels.com of de dealer waar het wielstel is gekocht. Origineel bewijs van aankoop is vereist.

Beperking van de aansprakelijkheid

Een door Veloce onder deze garantievoorwaarden aanvaarde claim impliceert uitdrukkelijk niet de erkenning van de aansprakelijkheid van Veloce voor eventuele door de eigenaar of door derden geleden schade. Iedere aansprakelijkheid van Veloce voor gevolgschade wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van Veloce is beperkt tot hetgeen in deze garantievoorwaarden is bepaald, tenzij een dwingendrechtelijke wetsbepaling zich hiertegen verzet.

Garantiebeperkingen

De garantie is niet van toepassing op wielsets die:

 • beschadigd door een crash.*
 • Niet de bijgeleverde Graphene Pro remblokken gebruikt.
 • onjuist geïnstalleerd, afgesteld of onderhouden.
 • aangepast.*
 • gebruikt voor commerciële verhuur.
 • Slijtage door normaal gebruik.*

  *Deze garantie dekt geen schade aan het product veroorzaakt door een botsing, impactschade, verkeerd gebruik van het product, niet-naleving van de gebruiksspecificaties van de fabrikant, of andere omstandigheden waarin het product is blootgesteld aan krachten of belastingen die buiten het ontwerp vallen.

  *Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door het gebruik van onderdelen van verschillende fabrikanten. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door het gebruik van onderdelen die niet compatibel of geschikt zijn.

  *Deze garantie is niet van toepassing op normale slijtage. Slijtageonderdelen zijn onderhevig aan schade door normaal gebruik, niet-onderhoud volgens de Veloce aanbevelingen en/of rijden of montage onder andere omstandigheden of toepassingen dan aanbevolen.

  Veloce behoudt zich het recht voor om producten in beslag te nemen die door ons onveilig worden geacht.

  Crash replacement

  Alle Veloce wielen zijn voorzien van een crash replacement voor 2 jaar. Als uw velgen beschadigd zijn als gevolg van een crash, neem dan contact met ons op en we zullen kijken of het mogelijk is om de velgen te repareren, of om een speciale korting te krijgen op een nieuwe vervangende wielset of velg. Om in aanmerking te komen kan een bewijs van schade of het retourneren van het beschadigde wiel nodig zijn. Wij kunnen geen verzendkosten vergoeden voor retourzendingen.
  NL
  EUR €
  NL
  EUR €