Garantie En Crash Replacement

Garantie

Omvang van de garantie

Veloce garandeert dat haar producten vrij zijn van defecten in materiaal of vakmanschap gedurende een periode van twee jaar (drie met registratie) na oorspronkelijke aankoop. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en is niet overdraagbaar. Claims onder deze garantie moeten worden ingediend via velocebikewheels.com of de dealer waar de wielset is gekocht. Een origineel aankoopbewijs is vereist.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Een door Veloce gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Veloce in voor eventueel geleden schade door de eigenaar of door derden. Iedere aansprakelijkheid van Veloce voor gevolgschade wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van Veloce is beperkt tot hetgeen in deze garantievoorwaarden is bepaald, tenzij uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling anders voortvloeit.

Beperkingen van de garantie

De garantie is niet van toepassing op wielsets die:

  • beschadigd zijn door een crash.*
  • geen gebruik maken van de bijgeleverde Graphene Pro remblokken.
  • onjuist zijn geïnstalleerd, afgesteld of onderhouden.
  • zijn gewijzigd.*
  • worden gebruikt voor commercieel (huur)gebruik.
  • Slijtage hebben van normaal gebruik.*

*Deze garantie is niet van toepassing op schade aan het product veroorzaakt door een crash, impactschade, misbruik van het product, het niet naleven van de gebruiksspecificaties van de fabrikant of andere omstandigheden waarin het product is blootgesteld aan krachten of belastingen buiten het ontwerp.

*Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door het gebruik van onderdelen van verschillende fabrikanten. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door het gebruik van onderdelen die niet compatibel of geschikt zijn.

*Deze garantie is niet van toepassing op normale slijtage. Slijtage- en scheuronderdelen zijn onderhevig aan schade als gevolg van normaal gebruik, het niet onderhouden volgens de Veloce aanbevelingen en/of het rijden of installeren onder andere omstandigheden of toepassingen dan aanbevolen.

Veloce behoudt zich het recht voor om producten die door ons onveilig worden geacht, in beslag te nemen.

Crash replacement

Alle Veloce wielen zijn voor 2 jaar lang voorzien van een crash replacement. Als uw wielen beschadigd zijn als gevolg van een crash neem dan contact met ons op en we kijken of het mogelijk is om de wielen te repareren, of om een speciale korting te krijgen op een nieuwe vervangende wielset of velg. Bewijs van schade of teruggave van het beschadigde wiel kan vereist zijn om in aanmerking te komen. Wij zijn niet in staat om de eventuele kosten voor retourzending te dekken.

NL
EUR €
NL
EUR €